Logo

İSTANBUL’DA GECE SERGİSİ!

Geri1 of 6İleri


Sanatçı Nilhan Sesalan’ın “İstanbul’da Gece” sergisi 14 Ekim’e kadar görülebilir. Sanatçının iki yıllık heykel çalışmalarının yer aldığı seçki, karanlığa yoğunlaşan düşünceleri ve insanın küresel ölçekteki köklü değişimine, sosyo-psikolojik ve kozmolojik yapısına ve bunu anlama çabasına içeriden bir bakışı izleyiciye sunuyor.

Geri1 of 6İleri

Mehmet Emin Çetin