TOP

Duyulara Hitap Eden Porselen

Porselenle çalışmaya ilk olarak Hollanda’da başlayan Mânâ Yıldız, burada yüzyıllık üretim tecrübesine sahip fabrikaların sanatçılarını gözlemleyerek öğrendiklerini Karaköy’deki stüdyosunda uyguluyor.

[imagebrowser id=277]

 

denizcansoner@gmail.com